Từ TP.HCM lên Gia Lai trộm tiền công đức của 2 chùa

Từ TP.HCM lên Gia Lai trộm tiền công đức của 2 chùa

Thứ Tư, ngày 10/4/2019

(PLO)- Loan đã trộm tiền tại một chùa ở phường Ia Kring và một chùa ở phường Thống Nhất.