Trung Quốc: Bộ Chính trị 4 lần nhắc 'sai sót' về dịch Corona

Trung Quốc: Bộ Chính trị 4 lần nhắc 'sai sót' về dịch Corona

Thứ Hai, ngày 3/2/2020

(PLO)- Phiên làm việc mới đây của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc toàn bộ máy chung tay phòng, chống dịch Corona và sửa chữa những thiếu sót trong thời gian vừa qua.