Bổ nhiệm nhân sự ba cơ quan trung ương

(PL)- Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức công bố quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Gắn camera cho nông sản Việt

(PL)- Cơ hội của CPTPP đối với nông sản của chúng ta là rất lớn, cho nên hãy đẩy mạnh thương mại điện tử, kinh tế số và chất lượng của hàng nông sản VN.

63 nông dân xuất sắc nhất năm 2017

(PLO)- 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017" và 24 "Gương mặt 30 năm đổi mới" ở nhiều lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh, sáng chế, sáng tạo các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc... được vinh danh.