Viện Kiểm sát Tối cao nói về án dâm ô

Viện Kiểm sát Tối cao nói về án dâm ô

Thứ Ba, ngày 16/4/2019

(PLO)- Năm 2018, VKSND đã phê chuẩn khởi tố 1.350 vụ liên quan đến xâm hại trẻ em như tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi…

Lúng túng trong việc xây dựng pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Lúng túng trong việc xây dựng pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Thứ Năm, ngày 21/8/2014

(PL)- Ngày 20-8, một thành viên của thường trực tổ biên tập thừa nhận tổ biên tập khá lúng túng trong thiết kế dự thảo.