Lưu ý về bảo lãnh NH khi mua nhà hình thành trong tương lai

(PL)- Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định chủ đầu tư (CĐT) dự án trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng (NH) thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh. 

Giao lưu trực tuyến 'Mua bán nhà trong tương lai'

(PLO)- Không chỉ là mua bán nhà ở đã có sẵn và có đầy đủ giấy tờ sở hữu, nhiều người còn mua bán nhà ở chưa có sẵn hoặc đã có nhưng chưa có giấy chứng nhận.