Đà Nẵng tạm dừng mua sắm xe công

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng cho biết đã nghiêm túc trong quy trình thẩm tra quyết toán, xuất toán các chi phí không hợp lý, giảm chi cho ngân sách.