Tòa mời hơn 6.000 người bị hại đến phiên xử vụ Liên Kết Việt

Tòa mời hơn 6.000 người bị hại đến phiên xử vụ Liên Kết Việt

Thứ Sáu, ngày 4/12/2020

(PLO)- Tòa mời hơn 6.000 bị hại, dự kiến dựng rạp và lắp máy chiếu để phục vụ phiên xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Liên Kết Việt.