Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng The Manhattan

Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng The Manhattan

Thứ Ba, ngày 30/6/2020

(PLO)- Ngày 30-06, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức công bố mở rộng phân khu thấp tầng The Manhattan.