Mùa dịch, hơn 14% doanh nghiệp vẫn phải tiếp đoàn kiểm tra

Mùa dịch, hơn 14% doanh nghiệp vẫn phải tiếp đoàn kiểm tra

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

(PLO)- Tỷ lệ 14,2% doanh tiếp các đoàn thanh kiểm tra không phải là nhỏ.