Ngoài COVID-19, ‘Trung-Ấn cần hợp tác ngăn chặn hantavirus'

Ngoài COVID-19, ‘Trung-Ấn cần hợp tác ngăn chặn hantavirus'

Thứ Năm, ngày 26/3/2020

(PLO)- Cái chết mới đây của một người Trung Quốc vì hantavirus cho thấy các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ cần cùng nhau đầu tư và hợp tác về y tế.