Bí thư Đồng Tháp viết về người xây KTX miễn phí cho sinh viên

Bí thư Đồng Tháp viết về người xây KTX miễn phí cho sinh viên

Thứ Bảy, ngày 9/4/2016

(PLO)- Nhà báo Vũ Kim Hạnh giới thiệu: "Hôm nay tác giả LÊ MINH HOAN mới ký tên thật trong bài viết chia tay người bạn thân thiết. Còn những lần khác, ông ký tên là... Xích Lô (ông thứ sáu, 6, six đọc thành Xích, và ông là người của xứ SEN, Lotus, nên tự đặt lại tên là Xích Lô. Đây là bài viết của ông về người - tử - tế Phạm Văn Bên, vừa qua đời".