Mang thai hộ, phải làm sao?

Mang thai hộ, phải làm sao?

Thứ Tư, ngày 17/12/2014

(PLO) - Mang thai hộ tuy không phức tạp về mặt kỹ thuật thực hiện nhưng có nhiều vấn đề về tâm lý, pháp lý với các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.