Chuyện bác bảo vệ và lòng tốt của cộng đồng mạng

(PL)- Có ai đó đã phán rằng chỉ những kẻ vô công rồi nghề mới lên mạng xã hội. Không, mạng xã hội sẽ vô cùng hữu ích nếu những người dùng nó với mục đích tốt đẹp, để làm những điều tốt đẹp. 

72 giờ xúc động dành cho người khuyết tật

(PL)- Bảy thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật đã được ra đời từ các bạn trẻ vào tối 5-6 ở sự kiện TOM lần đầu tiên tổ chức tại châu Á và Việt Nam.