Bi hài chuyện giám định khoai tây ngoại nhập

Bi hài chuyện giám định khoai tây ngoại nhập

Thứ Tư, ngày 10/7/2019

(PL)- Việc hàng nước ngoài đội lốt xuất xứ hàng Việt Nam thời gian qua có nhiều điểm bất thường, cần giám sát đặc biệt.

Thượng đỉnh Mỹ-Trung khó có điểm chung

Thượng đỉnh Mỹ-Trung khó có điểm chung

Thứ Tư, ngày 5/4/2017

(PL)- Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ khó có điểm chung khi có quá nhiều bất đồng, quá hiếm lĩnh vực có thể tìm được tiếng nói chung.

Đang hiển thị 2201645673509662010.