Nhân sự mới VKSND Tối cao

Nhân sự mới VKSND Tối cao

Thứ Sáu, ngày 14/2/2020

(PLO)- VKSND Tối cao vừa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Vụ 5 - VKSND Tối cao.

Nhân sự mới tại VKSND Tối cao

Nhân sự mới tại VKSND Tối cao

Thứ Sáu, ngày 17/1/2020

(PLO)- Chủ tịch nước bổ nhiệm tân phó viện trưởng VKSND Tối cao, viện trưởng VKS quân sự Trung ương.

Bắc Ninh có tân nữ viện trưởng VKS tỉnh

Bắc Ninh có tân nữ viện trưởng VKS tỉnh

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

(PLO)- VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm bà Chu Nguyệt Ánh giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh.

VKSND tối cao có Chánh văn phòng mới

VKSND tối cao có Chánh văn phòng mới

Thứ Sáu, ngày 2/2/2018

(PLO)- Ông Nguyễn Tiến Long, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh, vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng VKSND tối cao. 

Bổ nhiệm 12 nhân sự mới

Bổ nhiệm 12 nhân sự mới

Thứ Sáu, ngày 20/10/2017

(PLO)- Ngày 19-10 tại Đà Lạt, VKSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017.

Bổ nhiệm nhân sự mới

Bổ nhiệm nhân sự mới

Thứ Sáu, ngày 6/10/2017

(PLO)- Ngày 5-10, VKSND Tối cao dự đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp thuộc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (Cục 1).