Theo dõi 4 người từ Vĩnh Phúc đến tạm trú ở Quảng Nam

Theo dõi 4 người từ Vĩnh Phúc đến tạm trú ở Quảng Nam

Thứ Bảy, ngày 15/2/2020

(PLO)- Nhóm bốn người từ Vĩnh Phúc đến tạm trú ở Quảng Nam không thuộc nhóm cách ly mà chỉ thực hiện theo dõi sức khỏe, tư vấn phòng chống COVID-19.