Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ

(PLO)- Ông Đỗ Đại Dương, Phó chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng, một số cán bộ khác cũng được bổ nhiệm làm phó ban, phó giám đốc.