Mức bán lẻ 10 tháng đầu năm tăng gần 12%

Mức bán lẻ 10 tháng đầu năm tăng gần 12%

Thứ Bảy, ngày 2/11/2019

(PLO)- Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2019 tăng 11.8%.