Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình miễn học phí THCS

Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình miễn học phí THCS

(PLO)- “Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020".