Bắt chước mạng ảo, tử vong thật

Bắt chước mạng ảo, tử vong thật

Thứ Tư, ngày 2/12/2020

(PLO)- Ở độ tuổi thích khám phá và học hỏi, muốn thử nhiều điều mới lạ giống trên mạng Internet nhưng nhiều trẻ không lường được nguy hiểm.