Không được chậm trễ hoàn thuế

Không được chậm trễ hoàn thuế

Thứ Năm, ngày 5/11/2015

(PLO)- Sáng 5-11, hơn 500 doanh nghiệp TP.HCM đối thoại với Bộ Tài chính.