Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 TPHCM tăng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 TPHCM tăng

Thứ Sáu, ngày 22/8/2014

(PL)) -  Ngày 22-8, Cục thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước.