Cách sang tên xe khi chủ xe đã mất

Cách sang tên xe khi chủ xe đã mất

(PLO)- Sau thời gian niêm yết khai nhận di sản công khai, nếu không có tranh chấp thì chủ xe mới sẽ được giải quyết đăng ký sang tên xe.