Vedan chung tay với cộng đồng trong công cuộc chống  COVID-19

Vedan chung tay với cộng đồng trong công cuộc chống COVID-19

Thứ Bảy, ngày 18/4/2020

(PLO)- Vedan Việt Nam đã nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh trong doanh nghiệp.