Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội XIII

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội XIII

Thứ Bảy, ngày 30/1/2021

(PLO)- Đầu giờ sáng nay, 30-1, thay vì làm việc tại đoàn, các đại biểu đã tới Hội trường lớn nơi tổ chức phiên họp toàn thể để biểu quyết rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội XIII, hơn nửa thời gian dành cho công tác nhân sự

Đại hội XIII, hơn nửa thời gian dành cho công tác nhân sự

Thứ Hai, ngày 25/1/2021

(PLO)- Với chín ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành hơn một nửa thời gian cho công tác nhân sự, bầu cử. Phần còn lại là cho các vấn đề văn kiện, thủ tục.

Các đại biểu bước vào phiên trù bị Đại hội XIII

Các đại biểu bước vào phiên trù bị Đại hội XIII

Thứ Hai, ngày 25/1/2021

(PLO)- Các đại biểu, tại phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Đây là các thiết chế sẽ hoạt động liên tục trong hơn tám ngày diễn ra Đại hội.