Quảng Nam chỉ đạo “nóng” triệt phá các nhóm lâm tặc

Quảng Nam chỉ đạo “nóng” triệt phá các nhóm lâm tặc

Thứ Sáu, ngày 6/4/2018

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đăng ký nghỉ hưu sớm hoặc chuyển công tác nếu không đủ năng lực.