Độc đáo cửa hàng bán khoai được quản lý bởi 1 con chó

Độc đáo cửa hàng bán khoai được quản lý bởi 1 con chó

Thứ Bảy, ngày 6/4/2019

(PLO)-  Vì cửa hàng bán khoai này là loại cửa hàng tự phục vụ nên công việc chính của Keb-Kun là ngồi đấy, "chường" cái mặt dễ thương của chú ta cho khách hàng.