Nghiệm thu cải tạo đường dây 220 kV Phú Lâm - Hóc Môn

Nghiệm thu cải tạo đường dây 220 kV Phú Lâm - Hóc Môn

Thứ Tư, ngày 7/6/2017

Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia-EVNNPT) vừa tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 công trình “Cải tạo đường dây 220kV Phú Lâm - Hóc Môn một mạch thành hai mạch”.