Xe dồn tải ngay khi rời cảng

Xe dồn tải ngay khi rời cảng

Thứ Tư, ngày 12/11/2014

(PL)- Với chiêu dồn tải này, nhiều xe rời cảng đúng tải bỗng chốc biến thành quá tải gấp nhiều lần cho phép rồi ung dung lưu thông trên đường.