Bốn lỗi cha mẹ cần tránh khi con đái dầm

Bốn lỗi cha mẹ cần tránh khi con đái dầm

Thứ Tư, ngày 27/1/2016

(PLO)- Con đái dầm là một trong những nỗi đau đầu lớn của các bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ có con đái dầm thường làm đủ mọi cách để giúp con bỏ tật này. Một phụ huynh bên Mỹ cho biết chị đã bày đủ mọi cách những tình hình vẫn không cải thiện.