Hà Nội sắp xếp bộ máy, giảm gần 1.000 cán bộ

Hà Nội sắp xếp bộ máy, giảm gần 1.000 cán bộ

Thứ Tư, ngày 19/10/2016

(PLO)- Đó là kết quả sắp xếp, tinh giản biên chế của Hà Nội từ đầu năm đến nay vừa được công bố trong báo cáo giám sát về tinh giản biên chế của Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội.