'Dân vật lộn kiếm từng đồng, cán bộ thì giàu lên nhanh chóng'

'Dân vật lộn kiếm từng đồng, cán bộ thì giàu lên nhanh chóng'

Thứ Hai, ngày 16/11/2015

(PLO)- "Trong bối cảnh hiện nay, hàng triệu người dân đang vật lộn với mức lương vài triệu đồng thì nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ rất thấp, lại giàu lên một cách rất nhanh chóng"...