Ajinomoto đồng hành cùng trẻ em nghèo hiếu học Đồng Nai

Ajinomoto đồng hành cùng trẻ em nghèo hiếu học Đồng Nai

Thứ Hai, ngày 13/11/2017

(PLO)- Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung với nhiều hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục…