Dân số già tăng gánh nặng y tế

(PL) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, trên toàn cầu số người già từ 60 tuổi trở lên sẽ vượt quá số trẻ em từ năm tuổi trở xuống.