Khi người chết để lại ba di chúc

Khi người chết để lại ba di chúc

Thứ Tư, ngày 26/11/2014

(PL)- Người mẹ qua đời để lại ba di chúc. theo luật, bản di chúc nào có hiệu lực pháp luật?