Làm rách hộ chiếu, cấp lại nộp tiền gấp đôi?

Làm rách hộ chiếu, cấp lại nộp tiền gấp đôi?

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016

(PLO)- Lệ phí cấp hộ chiếu mới là 200.000 đồng.

Việt kiều Mỹ mua nhà ở Việt Nam, cần giấy tờ gì?

Việt kiều Mỹ mua nhà ở Việt Nam, cần giấy tờ gì?

Thứ Sáu, ngày 27/5/2016

(PL0)- Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam. 

Uỷ ban chứng di chúc nộp bao nhiêu tiền và giấy tờ gì?

Uỷ ban chứng di chúc nộp bao nhiêu tiền và giấy tờ gì?

Chủ Nhật, ngày 22/5/2016

(PLO)- Người lập di chúc phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng khi lập di chúc...