Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ góp ý sửa đổi một số điều của 8 Luật

(PLO)- Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cơ bản thống nhất với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật đầu tư theo đối tác công tư, Luật luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.