Trẻ trên 12 tháng tuổi thường biếng ăn

(PL)- “Tình trạng biếng ăn ở trẻ dưới năm tuổi tại TP.HCM” là đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM vừa mới hoàn thành.