Đề nghị ngân hàng không thu phí ủng hộ chống COVID-19

Đề nghị ngân hàng không thu phí ủng hộ chống COVID-19

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

(PLO)- “Đề nghị Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại không thu phí của người ủng hộ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân muốn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch".