Út 'trọc' trúng thầu nhiều dự án kiểu 'tay không bắt giặc'

Út 'trọc' trúng thầu nhiều dự án kiểu 'tay không bắt giặc'

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

(PLO)- Không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm, thiết bị... nhưng Công ty Thái Sơn bộ Q.P lại được Bộ GTVT lựa chọn làm nhà đầu tư tại hàng loạt dự án BOT và BT.

Bổ nhiệm 'con ông cháu cha' làm giảm niềm tin của nhân dân

Bổ nhiệm 'con ông cháu cha' làm giảm niềm tin của nhân dân

Thứ Tư, ngày 20/7/2016

(PLO)- “Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình và các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ năng lực, uy tín đã làm giảm niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.