Kiểm lâm thừa nhận gỗ bị khai thác trái phép

Kiểm lâm thừa nhận gỗ bị khai thác trái phép

Thứ Tư, ngày 16/4/2014

(PL)- Ngày 15-4, Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh “Rừng phòng hộ bị đốn hạ, kiểm lâm bất lực”, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã làm rõ thông tin báo nêu.

Rừng phòng hộ bị đốn, kiểm lâm bất lực!

Rừng phòng hộ bị đốn, kiểm lâm bất lực!

Thứ Ba, ngày 1/4/2014

Rừng phòng hộ đang bị “xẻ thịt” nghiêm trọng và các cơ quan chức năng bất lực.