Những bản dịch bài thơ 'Nam quốc sơn hà'

Những bản dịch bài thơ 'Nam quốc sơn hà'

Thứ Ba, ngày 10/11/2015

(PLO)- Việc sách giáo khoa (SGK) ngữ văn lớp 7, tập 1 dịch bài thơ tứ tuyệt Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam) khác với bản dịch trước đây khiến nhiều người không đồng tình. Thực tế, có rất nhiều bản dịch khác nhau trước đây của những vị học giả, nhà Nho, nhà Hán học... và cũng đã gây nhiều tranh cãi trong giới học giả. 

Bản dịch Sông núi nước Nam quen thuộc quá rồi, sao phải đổi?

Bản dịch Sông núi nước Nam quen thuộc quá rồi, sao phải đổi?

Thứ Hai, ngày 9/11/2015

(PLO)- Nếu in bản dịch mà mọi người đã quen thuộc lâu nay làm chính và đưa thêm bản dịch của Lê Thước - Nam Trân làm mở rộng, tham khảo thì sẽ tốt hơn về nhiều mặt.