1001 chuyện vợ chồng oái ăm trên Facebook

1001 chuyện vợ chồng oái ăm trên Facebook

Thứ Tư, ngày 4/3/2015

Vì ứng xử không khéo léo trên thế giới ảo, nhiều cặp vợ chồng đã rơi vào cảnh “tan đàn xẻ nghé” trong thế giới thực.