Bộ trưởng có đủ dũng khí từ chối không?

Bộ trưởng có đủ dũng khí từ chối không?

Thứ Ba, ngày 15/11/2016

(PLO)- Đại biểu cuối cùng đặt câu hỏi về cơ sở tính toán nào để buộc Formosa bồi thường 500 triệu USD do xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.