Lịch sử phải là môn “khoa học” trước khi thành môn “bắt buộc”

Lịch sử phải là môn “khoa học” trước khi thành môn “bắt buộc”

Thứ Năm, ngày 5/11/2015

Sau hơn hai tháng công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, vào ngày 16.10 trong văn bản phản hồi các ý kiến đóng góp cho Dự thảo, Bộ Giáo dục và đào tạo tái khẳng định lịch sử là môn “tự chọn” tại trường phổ thông. Trước những động thái này dư luận đã phản ứng gay gắt, đặc biệt là những giáo viên dạy sử.