Số thí sinh dự thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu giảm

Số thí sinh dự thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu giảm

Thứ Hai, ngày 6/7/2020

(PLO)- Số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 năm nay là 2.682 trong khi tổng chỉ tiêu ở 2 cơ sở là 600 em, tỉ lệ 1 chọi 4.