Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh

Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh

Thứ Hai, ngày 25/1/2021

(PLO)- Để thêm ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, người dân cần thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch.