Vietbank triển khai thành công Đại hội cổ đông 2020

Vietbank triển khai thành công Đại hội cổ đông 2020

Thứ Ba, ngày 26/5/2020

(PLO)- Nhiều nội dung quan trọng vừa được Đại hội cổ đông 2020 Vietbank thống nhất thông qua.