Phường ra vé số khuyến học, thị xã yêu cầu thu hồi

Phường ra vé số khuyến học, thị xã yêu cầu thu hồi

Thứ Sáu, ngày 9/2/2018

(PLO)- Số vé phát hành đã gần hết nên việc thu hồi sẽ gặp khó khăn.