Tạo diện mạo mới cho TP.HCM

(PL)- TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển về phía Đông (quận 2, 9, Thủ Đức), tập trung hình thành khu đô thị sáng tạo.

Học ăn, học nói...

(PL)- Ông bà ta từ xưa đã dạy con cháu hãy “học ăn, học nói, học gói, học mở” - một cách nhắc nhở mọi người hãy học cách ứng xử ngoài xã hội và cả trong gia đình.

Bia ôm có từ bao giờ?

(PL)- Nếu nói đến “nết nhậu” của các giang hồ hảo tửu Sài Gòn xưa từ đủ loại quán nhậu mà không nói đến một thứ quán nhậu bán một loại bia rất đặc biệt là một thiếu sót.